TURBO vintage grey – autumn oak/premium white

Line drawing : Turbo